Chuyên đề: Uniswap

BTC & ETH, Tiếp Tục Cú Sốc Nguồn Cung - Cập nhật Uniswap, Cardano và Ripple

BTC tăng giá thời gian qua nhưng nguồn cung của BTC vẫn tiếp tục giảm. Về dài hạn, nguồn cung giảm sẽ ảnh hưởng tốt tới giá cả khi nguồn cầu tăng lên. Ngoài ra, chúng ta cùng cập nhật thêm một số thông tin về Uniswap, ADA, XRP