Chuyên đề: XRP

Chiến Lược DCA Mùa Downtrend | Cathie Wood Thu Mua Coinbase Và Tesla|BIG NEWS

Giá BTC đã tăng lên trên 18,000 USD trong những ngày đầu năm 2023. Cùng Thuận chia sẻ một vài tâm sự về năm nay cũng như chiến lược trung bình giá mùa downtrend crypto nhé.