Chuyên đề: on-chain

FED Khả Năng Tăng Lãi Suất +0.25%|BTC Rời Khỏi Vùng Tích Luỹ

Đến nay, phần lớn các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ chỉ tăng 0.25% lãi suất trong cuộc họp tháng hai tới. Bên cạnh đó, những tông tin kinh tế vĩ mô khác cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường crypto cũng như tài chính.