BingX hoàn 20% phí giao dịch

Hướng dẫn sàn Bybit - Cơ chế Giá Kép là gì?

21 Tháng 04, 2021 02:22

Bybit sử dụng Cơ chế Giá Kép để phòng ngừa việc các nhà giao dịch trở thành nạn nhân cho các hành vi thao túng thị trường.

Hướng dẫn sàn Bybit - Cơ chế Giá Kép là gì?

Do sự thao túng thị trường, Giá thị trường trên sàn giao dịch kỳ hạn sẽ có thể chênh lệnh đáng kể so với giá giao ngay, dẫn đến việc thanh lý hàng loạt các vị thế của nhà giao dịch. Ngoài việc khiến các nhà giao dịch phải trả một lượng lớn số tiền mồ hôi công sức của họ, các thao túng thị trường cũng đồng thời phá hủy niềm tin của công chúng nói chung đối với toàn bộ ngành giao dịch tiền điện tử. Ưu tiên hàng đầu của Bybit là cung cấp môi trường giao dịch công bằng cho tất cả các nhà giao dịch, đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng Cơ chế giá kép để ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường.

Cơ chế Giá kếp bao gồm Giá Tham Chiếu và Giá Giao dịch Cuối cùng 

Giá Tham chiếu

Với hợp đồng nghịch đảo, Giá tham chiếu đề cập đến chỉ số giá giao ngay toàn cầu cộng với lãi suất cơ bản phí vốn giảm dần. Giá Tham chiếu có thể được coi là mức giá phản ánh giá giao ngay theo thời gian thực trên các sàn giao dịch lớn. Bybit sử dụng Giá tham chiếu làm công cụ kích hoạt thanh lý và để đo lường lãi lỗ chưa quyết toán, nhưng điều này không ảnh hưởng đến lãi và lỗ thực tế của nhà giao dịch. Chỉ khi giá tham chiếu đạt đến giá thanh lý của nhà giao dịch thì vị thế của họ mới bị thanh lý.

Tính toán Giá Tham chiếu

Giá Tham Chiếu = Giá Chỉ số x (1 + Phí Vốn Cơ bản)
Phí vốn Cơ bản = Tỷ lệ Phí vốn x Thời gian đến Phí vốn/Chu kỳ Phí vốn

Giá Giao dịch Cuối cùng

Giá giao dịch cuối cùng là giá thị trường hiện tại của Bybit. Giá giao dịch cuối cùng luôn được cố định với giá giao ngay bằng cách sử dụng cơ chế vốn. Đây là lý do tại sao giá trên Bybit khó có thể chênh lệch đáng kể so với giá thị trường giao ngay.

Tóm lại, với Cơ chế Giá kép, nó giảm thiểu sự chênh lệch giá và đảm bảo môi trường giao dịch công bằng hơn, cũng như bảo vệ các nhà giao dịch khỏi việc thanh lý xấu.

**Lưu ý: Trong một thị trường biến động, Giá giao dịch cuối cùng trên Bybit có thể tạm thời lệch khỏi giá tham chiếu. Điều này có thể gây ra khoản lãi hoặc lỗ chưa quyết toán ngay sau khi thực hiện lệnh. Vui lòng lưu ý rằng đây không phải là lãi hay lỗ thực sự tuy nhiên xin cũng hãy để ý khoảng cách giữa Giá thanh lý và Giá tham chiếu.


► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
21 Tháng 04, 2021 02:22