BingX hoàn 20% phí giao dịch

Hướng dẫn sàn Bybit - Trung tâm Phần thưởng Bybit

21 Tháng 04, 2021 01:57

Làm thế nào để đăng ký tiền thưởng và phiếu thưởng giao dịch Bybit? Tổng số tiền có thể nhận: $100

Hướng dẫn sàn Bybit - Trung tâm Phần thưởng Bybit

Q) Làm thế nào để đăng ký tiền thưởng và phiếu thưởng giao dịch Bybit?

 Khuyến mãi mới nhất: Trung tâm Phần thưởng Bybit

1) Ưu đãi Lớn (Phiếu giảm giá)

 • Chỉ có thể được nhận một lần
 • Khoản tiền gửi tối thiểu lần đầu (FTD) của BTC≥ 0.1 / ETH≥ 3 / EOS≥ 1270 / XRP≥ 12600 / USDT≥ 4000
 • 48 giờ tính từ thời điểm đăng ký tài khoản thành công.

2) Gửi bằng BTC (Tiền thưởng)

 • Chỉ có thể được nhận một lần
 • Có thể được yêu cầu nếu bạn hoàn tất bất kỳ khoản tiền gửi nào bằng BTC vào hoặc sau ngày 25 tháng 11 năm 2020

3) Tham gia Cộng đồng (Phiếu giảm giá)

4) Giao dịch Lũy kế (Phiếu giảm giá)

 • Giao dịch trong 7 ngày liên tục để đủ điều kiện nhận phiếu thưởng này
 • 'Giao dịch Lũy kế' chỉ tính những ngày giao dịch sau 9:00 UTC, ngày 29 tháng 11 năm 2019
 • Ngày giao dịch trước đó sẽ không được tính

5) Nạp tiền Lũy kế (Phiếu giảm giá) 

 • Chỉ có thể được nhận một lần
 • Gửi tiền không ít hơn 1BTC sau ngày 29 tháng 11 năm 2020, lúc 09:00:00 UTC
 • Gửi tiền bằng ETH / EOS / XRP và trao đổi tài sản không hợp lệ. 

6) Bảo hiểm Tương hỗ (Phiếu giảm giá)

 • Chỉ có thể được nhận một lần
 • Mua Bảo hiểm Tương hỗ BTCUSD trên trang PC

Mutual_Insurance_VI.png

7) Chốt lời/Dừng lỗ (Phiếu giảm giá) 

 • Chỉ có thể được nhận một lần
 • TP / SL phải được đặt trong vùng đặt lệnh
 • Chỉ có thể nhận nếu đơn lệnh TP / SL đã được thực hiện thành công.
 • TP / SL được thêm vào tab vị thế không hợp lệ 

Valid_PNL_Reward_VI.png

Invalid_TPSL_VN.png

8) Các cặp giao dịch USDT mới 

 • Chỉ có thể được nhận một lần
 • Giao dịch ít nhất một hợp đồng vĩnh viễn USDT không bao gồm BTCUSDT

► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
21 Tháng 04, 2021 01:57