Chuyên đề: WEB3

PEER RA MẮT MAINNET - BƯỚC CHUYỂN MÌNH LỚN NHẤT CỦA XU HƯỚNG WEB3

Ngành công nghiệp 4.0 đã đi qua một chặng đường rất dài, đủ để nhiều những phát kiến vĩ đại tái định hình và khái niệm về một thế giới mới - nơi mà cơ hội và loài người chỉ còn là một cái lướt hoặc một cái chạm tay trên điện thoại. Và Web3, Blockchain, tiền điện tử là những xu thế đi đầu trong giai đoạn này - một khái niệm mà bắt buộc những người khát khao tìm kiếm cho mình một cơ hội tuyệt vời phải biết. Và, Mainnet là một trong số những khái niệm đó. Và Peer đã sẵn sàng cho ra mắt một trong những cú hích lớn nhất trong giới công nghệ vào năm nay.