Chuyên đề: web3

Dự án Web3 Launchpad XYZ - Nền Tảng All-in-One cho Web3 năm 2023

Launchpad XYZ là một nền tảng tập trung vào Web3 cực kỳ độc đáo, với mục tiêu trở thành trung tâm cho làn sóng các tài sản kỹ thuật số mới. Kết hợp các tính năng như NFT DEX, thị trường tài sản phân mảnh… Launchpad XYZ cung cấp giải pháp toàn diện tất cả trong một cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

Phi land là gì? Xây dựng một thành phố của riêng bạn trong web3

Phi land như một vùng đất mà trên đó người dùng có thể xây dựng một thành phố cho riêng mình. Vật liệu xây dựng nên thành phố được tích lũy từ những hoạt động của họ trên blockchain như giao dịch, swap trên sàn DEX, mua NFT.