BingX hoàn 20% phí giao dịch

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng email (web)

20 Tháng 03, 2021 20:49

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng email (web)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng email (web)

1. Truy cập web Binance.com

Vào link: https://accounts.binance.com/en/registe...

2. Nhập thông tin đăng  ký

 1. Nhập email của bạn.
 2. Nhập Password (mật khẩu).
  Mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự.
  Mật khẩu gồm ít nhất 1 ký tự là số.
  Mật khẩu gồm ít nhất 1 ký tự IN HOA.
 3. Nhập Referral ID:
  Nhập mã giới thiệu của ThuanCapital K8VQJSR0 để hưởng ưu đãi giảm 20% phí giao dịch.
  Mã này cần nhập ngay khi đăng ký, nó sẽ không thể thay đổi sau khi đăng ký.

👉 Nhấn vào [Create Account]

Nhập thông tin đăng ký

3. Sau khi nhấp vào đăng ký, vui lòng chọn nút tương ứng trong cửa sổ được mở ra.

4. Sau khi chọn nút tương ứng, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến email của bạn. Mã xác minh có thời gian hiệu lực là 30 phút.

Vui lòng đăng nhập vào email để xem mã xác minh và điền vào trong thời gian quy định.

 

5. Sau khi nhập mã xác minh xong, sẽ bước vào giao diện thể hiện đã đăng ký thành công.

 
Để đảm bảo an toàn tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên bật xác thực 2 bước (Google hoặc SMS 2FA)

Nguồn: Binance Blog


► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
20 Tháng 03, 2021 20:49