Ví Lạnh Trezor Chính Hãng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng số điện thoại

20 Tháng 03, 2021 20:46

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng số điện thoại

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng số điện thoại

1. Truy cập web Binance.com

Vào link: https://accounts.binance.com/en/registe....

2. Nhập thông tin đăng  ký

Chọn sang tab [Mobile]

 1. Nhập Số điện thoại của bạn.
 2. Nhập Password (mật khẩu).
  Mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự.
  Mật khẩu gồm ít nhất 1 ký tự là số.
  Mật khẩu gồm ít nhất 1 ký tự IN HOA.
 3. Nhập Referral ID:
  Nhập mã giới thiệu của ThuanCapital K8VQJSR0 để hưởng ưu đãi giảm 20% phí giao dịch.
  Mã này cần nhập ngay khi đăng ký, nó sẽ không thể thay đổi sau khi đăng ký.

Nhập thông tin đăng ký bằng số điện thoại

👉 Nhấn vào [Create Account] 

 

3. Sau khi nhấp vào đăng ký, vui lòng chọn nút tương ứng trong cửa sổ được mở ra.

4. Sau khi lựa chọn xong mục tương ứng, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại bạn đã đăng ký.

Mã xác minh có hiệu lực trong vòng 30 phút. Vui lòng kiểm tra mã xác minh và điền kịp thời.

5. Sau khi nhập mã xác minh xong thì sẽ tiến vào giao diện thể hiện đã đăng ký thành công.

Để đảm bảo an toàn tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng xác minh 2FA (xác minh Google hoặc xác minh SMS).

Nguồn: Binance Blog


► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
20 Tháng 03, 2021 20:46