BingX hoàn 20% phí giao dịch

Yield Farming Defi Giờ Có Lời Không?

24 Tháng 09, 2020 01:15


Sau khi Thuận đầu tư vào Yield Farming Defi thì nay Thuận sẽ rút để xem đầu tư vào đây có lời không?

Yield Farming Defi Giờ Có Lời Không?

Thuận đã tham gia mạng vào Yield Farming thông qua Curve.fi vào ngày 05/9/2020. Tổng số tiền tính theo USDT Thuận đầu tư là 1561,98 USDT trong đó có 74,28 USDT trả cho phí giao dịch. Số tiền đầu tư này tương đương 4,5 Ethereum ở thời điểm mức giá ETH là 330,6 USDT. Sau khi tham gia curve.fi Thuận nhận được 1476,98 yCRV, đây tương tự giấy xác nhận để sau này bạn có thể rút đồng ổn định ra khỏi mạng lưới.

Trước khi rút, mức lãi suất trên curve.fi là 12,22%/năm tương đương 1,02%/tháng. Đầu Tiên, Thuận sẽ rút toàn bộ đồng yCRV ra khỏi mạng lưới yearn.finance về ví cứng Trezor. 

Tiếp đến, Thuận xác minh mã ví Trezor.

Ấn process để xác nhận trên ví Trezor. Sau đó giao diện trên ví:

Tiếp theo, Thuận sẽ vào trang https://www.curve.fi/ vào mục Y để rút về đồng ổn định. 

Các đồng ổn định được chọn là DAI, USDT, USDC, TUSD, Thuận chọn rút về đồng USDT để thuận tiện sử dụng.

Sau đó, ví Meta Mask sẽ yêu cầu xác nhận để cho mình có thể thực hiện các bước rút tiếp theo để xác nhận trên ví Trezor.

Khi giao dịch thành công thì Thuận đã trả phí trong quá trình giao dịch. Tổng kết sau khi đầu tư:

Với số tiền đầu tư 1561,98 USDT trong đó có 74,28 USDT, thì số tiền thực tế tham gia vào curve.fi là 1487,70 USDT. Sau hơn 2 tuần đầu tư trên Yearn.finance, số tiền Thuận thu được sau khi đã trừ phí giao dịch là 1563,54 USD và lời 1,56 USD. Với vốn nhỏ, thời gian ngắn nên lợi nhuận đầu tư của Thuận vào Yield Farming đã bị trừ vào phí khá nhiều.

Tiếp theo, khi tham gia bằng đồng Ethereum thì phí sẽ thấp hơn so với việc sử dụng các đồng khác. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc yếu tố giá của ETH khi bạn lock ETH khi đầu tư và giá khi bạn rút ra khỏi Yield Farming để thu hồi vốn. Nếu giá Ethereum tăng lên, số tiền đồng ổn định rút ra mua lại được ít Ethereum hơn ban đầu. Lúc đó, bạn sẽ bị lỗ mất phần giá trị của Ethereum tăng lên.

Đầu tư vào các dự án lớn trên Yield Farming sẽ an toàn hơn, tuy nhiên lương người đầu tư lớn nên lợi nhuận sẽ thấp hơn. Để đầu tư có lời bạn cần số vốn lớn vì dù số tiền lớn hay nhỏ thì phí vẫn có mức nhất định. Khi đó, cơ hội có lời của bạn sẽ cao hơn đồng thời cũng rủi ro cao hơn. Để quyết định đầu tư bạn tìm hiểu kỹ thông tin cũng như đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình để tham gia thị trường.

 

► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
24 Tháng 09, 2020 01:15