BingX hoàn 20% phí giao dịch

Blockchain là gì? Định nghĩa Blockchain nào đúng?

05 Tháng 02, 2020 19:14


Blockchain không phải là công nghệ sau lưng Bitcoin, Bitcoin là công nghệ sau lưng Blockchain. Blockchain được sinh ra như là sản phẩm phụ của Bitcoin

Blockchain là gì? Định nghĩa Blockchain nào đúng?

Mọi người thường hay nói "công nghệ Blockchain cho dễ hiểu", ngay cả Thuận cũng vậy. Nhưng thực tế không có công nghệ Blockchain. Khi các bạn nói công nghệ Blockchain, các bạn định nghĩa "Blockchain" là gì?

Định nghĩa của Google về "Blockchain" là "một sổ cái kỹ thuật số, trong đó các giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin hoặc cryptocurrency được ghi lại theo thời gian và công khai". Trong khi hầu hết mọi người đều đồng ý rằng một Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số, nhiều Blockchain không có cryptocurrency liên quan và không được công khai. Một số thậm chí còn cho rằng một Blockchain không cần phải sữ dụng kỹ thuật số.

Investopedia nói: "Một Blockchain là một tài khoản phi tập trung, phân quyền, công khai của tất cả các giao dịch cryptocurrency". Một lần nữa, nhiều Blockchain không công khai, và nhiều Blockchain không phải là phân quyền hay phi tập trung.

Định nghĩa của IBM, "Công nghệ Blockchain được sử dụng trong các giao dịch ngang hàng giữa những người tham gia," Nhưng mà có ít nhất có một Blockchain được công bố công khai, được xây dựng bởi Chương trình Thực phẩm Thế giới nhưng chỉ có một đơn vị tham gia thôi, chính là họ.

Vậy định nghĩa Blockchain nào đúng?

Trong thực tế, không có định nghĩa chính thức của từ Blockchain.


Blockchain đang được sử dụng như một chiến thuật Marketing/PR. Nhiều người cố gắng tách biệt từ Blockchain ra khỏi Bitcoin (hoặc bất kỳ crypto nào khác) để gây ra hiểu lầm.

Bạn thường nghe Bitcoin đã lỗi thời, nhưng Blockchain là tương lai. Đây là một tuyên bố không đúng bởi vì như Thuận mới chia sẽ, không có công nghệ Blockchain.

Nói cách khác, Blockchain không phải là công nghệ sau lưng Bitcoin, Bitcoin là công nghệ sau lưng Blockchain. Blockchain được sinh ra như là sản phẩm phụ của Bitcoin (và các cryptocurrency khác)

"Bitcoin là Internet của Tiền chứ không phải là Tiền của Internet" - Andreas M. Antonopoulos

Chuyện này không thể nào?

Để Thuận giải thích, khi đáp lại một câu hỏi với câu trả lời là Blockchain, đó không phải là một câu trả lời hoàn chỉnh tại vì nhó không trả lời được là hệ thống đồng thuận hoá trên mạng của bạn là gì? Làm thế nào để bạn thưởng cho những người tốt và trừng phạt những người xấu trong hệ thống? Bạn đang sử dụng loại thuật toán là gì?

Cùng một câu hỏi đó, nếu bạn trả lời Bitcoin (hay Cryptocurency nào khác) thì sẽ hoàn chỉnh hơn.

Vậy thì Blockchain mà không có Cryptocurrency là thế nào?


Nếu bạn tin rằng hệ thống Blockchain cần phải được công khai và phi tập trung, thì bạn sẽ cần có tiền kỹ thuật số để thưởng cho những người tốt và trừng phạt những người xấu, nếu không bạn sẽ không thể đạt được sự đồng thuận trên mạng. Một cái gọi là Bblockchain tư nhân thì theo ​​Thuận, nó chỉ đơn giản là một cơ sở dữ liệu, tập trung và sử dụng kỹ thuật số để bảo mật.


► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


PrimeXBT - Giao dịch thị trường crypto, FX
05 Tháng 02, 2020 19:14