Chuyên đề: Bitcoin

Iran Tấn Công Căn Cứ Quân Đội Hoa Kỳ làm ảnh hưởng thị trường tài chính, Vàng, BTC Tăng

Iran đã bắn một số hỏa tiễn nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Tình hình các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq đang như thế nào? có bị thiệt hại gì hay không? có ai bị thương vong hay không? con số là bao nhiêu? Những lo ngại trong thị trường tài chính.

Căng Thẳng Chính Trị Mỹ - Iran và Ảnh Hưởng Tài Chính Với Bitcoin

Thời gian gần đây, sự căng thẳng về mặt chính trị giữa Mỹ và Iran đã ảnh hưởng như thế nào về kinh tế và thị trường crypto những ngày qua. Sự kiện chính trị này đã ảnh hưởng như nào đến kinh tế nói chung và bitcoin trong thị trưởng cypto?

Bản chất, tầm quan trọng của Bitcoin (BTC) trên thị trường. Sức mạnh của cộng đồng Bitcoin

Gần đây có nhiều người tuyên bố là BTC đã chết hay chúng ta không cần quan tâm tới BTC nữa, hay BTC là cái xấu nhất trong thị trường này. Đây là 1 số suy nghĩ của Thuận về BTC

Gần mười năm, Bitcoin tạo ra tài sản cho mọi người, tao ra sự đổi mới, sự tăng trưởng lớn

Bất kỳ ai đánh giá Bitcoin mà không nghĩ Bitcoin thuộc hạng A có chút không hợp lý trong cách suy nghĩ.